top of page
ਸਕੂਲ ਵਿਜ਼ਨ

ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਧਿਆਪਨ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੰਮਲਿਤ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਗਲੋਬਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਗ੍ਰੈਂਜ ਵੇ

ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ

ਅਤੇ 'ਹੈਲੋ' ਕਹੋ

bottom of page