top of page
WhatsApp Image 2021-11-12 at 16.53.36.jpeg

ਕਲਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

ਇਰਾਦਾ

 

ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 

ਕਲਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਹੁਨਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਖੋਜਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

 

The Grange ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ। ਬੱਚੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਕਲਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਮਲਿਤ, ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ, ਰੁਝੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਲਾ ਨੂੰ 'ਬਣਾਉਣ' ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਟੁਕੜੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 

ਅਸੀਂ KS1 ਅਤੇ KS2 ਵਿੱਚ ਆਫਟਰਸਕੂਲ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 

ਗ੍ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

 

• ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ

• ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

• ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

• ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ

• ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ

• ਕਲਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ।

• ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

• ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ

 

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੱਕਸਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਥੀਮ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਮੂਰਤੀ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਬੁਣਾਈ, ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਕੋਲਾਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

 

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ।

 

 

ਲਾਗੂ ਕਰਨ

 

ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਟਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਣ। ਹਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਸਾਡਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਕਸਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਲਈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁੱਲਵਾਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

 

ਕੰਮ ਦੀ ਹਰੇਕ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ, ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਿੱਚਦੇ ਅਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਨਰ ਦੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੈਚਬੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਕੈਚਬੁੱਕ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਆਲੋਚਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੈਚਬੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉਸ ਸਾਲ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

 

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਹਰ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਅਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ।

 

ਆਪਣੇ ਸਕੂਲੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

 

ਅਸਰ

 

ਗ੍ਰੇਂਜ 'ਤੇ 'ਪੁੱਪਲ ਵਾਇਸ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੈਚ ਬੁੱਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਇਸਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਡਿਸਪਲੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

bottom of page