top of page

ਵਰਦੀ

ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:

 

u2
Lara
u3
u1

PE ਕਿੱਟ

 

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਵੀ ਬਲੂ ਸ਼ਾਰਟਸ, ਟੀਮ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ, ਜਿੰਮ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਜਾਂ PE ਲਈ ਸਮਝਦਾਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹਨ:

 

ਘੋੜਾ ਚੈਸਟਨਟ (ਲਾਲ)

ਚੂਨਾ (ਹਰਾ)

ਸਾਈਕਾਮੋਰ (ਨੀਲਾ)

ਅਖਰੋਟ (ਪੀਲਾ)

 

KS2 ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੈਰਾਕੀ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੀਮਿੰਗ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਰਾਕੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਜਾਂ ਲੈਗਿੰਗਸ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੋਡ 23139 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਗ੍ਰੇਂਜ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਰਾਸ ਕਢਾਈ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਬੈਨਬਰੀ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਕਰਾਸ ਕਢਾਈ

We run a school uniform exchange where parents donate/swap uniforms. If you require a certain item please give the school office a ring to see what items we have available.

ਸਕੂਲ ਵਰਦੀ

 

ਸਕੂਲ ਜੰਪਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਰਡਿਗਨ

 

ਸਲੇਟੀ ਟਰਾਊਜ਼ਰ/ਸਕਰਟ/ਸ਼ਾਰਟ/ਪਿਨਾਫੋਰ/ਕੁਲੋਟਸ

 

ਸਲੇਟੀ ਜੁਰਾਬਾਂ/ਟਾਈਟਸ

 

ਸਕੂਲ ਟਾਈ

ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਜੁੱਤੇ  

 

PE ਪੋਲੋ ਕਮੀਜ਼/ਟੀ ਸ਼ਰਟ  

ਸਕੂਲ ਨੇਵੀ ਪੀਈ ਸ਼ਾਰਟਸ

ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਬੂਟ, ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਟਾਪ ਅਤੇ ਬੌਟਮ ਜਾਂ ਆਲ-ਇਨ-ਵਨ ਸੂਟ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।    

    

ਸਕੂਲ ਉਲਟਾ ਕੋਟ

(ਵਿਕਲਪਿਕ)

 

ਸਕੂਲ ਫਲੀਸ

(ਵਿਕਲਪਿਕ)

 

ਪੀਲਾ ਗਿੰਘਮ ਪਹਿਰਾਵਾ

(ਵਿਕਲਪਿਕ)

ਸਕੂਲ PE ਜੋਗਰਸ - ਨੇਵੀ

(ਵਿਕਲਪਿਕ)

 

ਸਕੂਲ PE ਸਵੈਟਸ਼ਰਟ

(ਵਿਕਲਪਿਕ)

 

  ਕਿਤਾਬਾ ਦਾ ਬਸਤਾ

(ਵਿਕਲਪਿਕ)

 

PE ਬੈਗ

(ਵਿਕਲਪਿਕ)

 

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸੰਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

bottom of page