top of page

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ (FSM) ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੁਫਤ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ (FSM) ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।

ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ  ਬੱਚੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੁਨਰ।

 

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਰਚ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ


  ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੰਡਿੰਗ  ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ  ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ  ਵਾਂਝੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ  ਵਿਦਿਆਰਥੀ.

 

Pupil Premium Spending Report & Strategy 2023-2024

Pupil Premium Spending Report & Strategy 2022-2023

Pupil Premium Guidance

Pupil Premium Spending Report & Strategy 2021-22

Pupil Premium Spending Report & Strategy 2020-21

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਖਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ 2019-20

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਖਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ 2018-19

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਖਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ 2017-18

bottom of page