top of page
Computer.jpg

ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ

ਇਰਾਦਾ

 

ਗ੍ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪਰਪਲ ਮੈਸ਼ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਪਲ ਮੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਸੋਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਘੰਟਾਵਾਰ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਠਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਨਰਸਟੋਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਗਣਿਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ICT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਗਣਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ।

 

The Grange ਵਿਖੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਤੱਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਿਆਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ, ਪੇਰੈਂਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਫੋਕਸਡ ਪਾਠਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਤਝੜ 1 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ KS1 ਅਤੇ KS2 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਸਮਰੱਥ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।

 

ਲਾਗੂ ਕਰਨ

 

ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਪਲ ਮੈਸ਼ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਕੋਰਨਸਟੋਨ ਸਕੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਧੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ 1 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਣ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ 2 ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਂਜ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚੁਣਦੇ, ਵਰਤਦੇ ਅਤੇ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

 

 

 

 

ਅਸਰ

 

ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ।

 

ਬੱਚੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਖਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਣਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ.

 

ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਨਾਮਿਤ ਸਕੂਲ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਝ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ, ਕਲਾਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਪੀਅਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  

 

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ:  

 

  • ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸੈਰ

  • ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਪੜਤਾਲ

  • ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

bottom of page