top of page
School Children

RODO

OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH (RODO)

25 maja 2018 r. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) zastąpiło ustawę o ochronie danych z 1998 r.

Grange Community Primary School gromadzi, przechowuje i wykorzystuje wiele informacji o osobach, w szczególności o uczniach i dorosłych związanych ze szkołą. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dane dotyczące żyjących osób fizycznych są nazywane danymi osobowymi. Rozporządzenie wprowadza liczne zabezpieczenia dotyczące wykorzystywania danych dotyczących osób fizycznych.

Zgodnie z RODO zasady ochrony danych określają główne obowiązki organizacji: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/principles/

Grange Community Primary School ma ustawowy obowiązek przestrzegania wymogów RODO, ponieważ gromadzi dane o uczniach i osobach dorosłych związanych ze szkołą dla potrzeb działalności szkolnej. Szkoła jest również zobowiązana do sporządzenia powiadomienia o ochronie prywatności wyjaśniającego, w jaki sposób informacje są gromadzone i przetwarzane.

Informacje o Twoich prawach wynikających z RODO można znaleźć na stronie internetowej Komisarza ds. Informacji.

Wszystkie informacje, które posiadamy na temat osób fizycznych, są zgodne z sześcioma kluczowymi zasadami:

 

  • Uczciwe, zgodne z prawem i przejrzyste

  • Gromadzone w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach

  • Adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co konieczne

  • Dokładne i w razie potrzeby aktualizowane

  • Przechowywany w formie umożliwiającej identyfikację nie dłużej niż jest to konieczne

  • Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat wymienionych powyżej, skontaktuj się z panią B Boswell (dyrektorem).

bottom of page