top of page

If you have a concern for a child please contact one of our DSLs by calling 01295 257861.

Ochrona i ochrona dzieci

Wszystkie nasze dzieci mają prawo dorosnąć w bezpiecznym miejscu.

W The Grange zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie każdego dziecka jest naszym najwyższym priorytetem. Oczekujemy, że wszyscy pracownicy, zarządcy i wolontariusze podzielą to zobowiązanie do ochrony naszych uczniów.

Słuchamy naszych uczniów i poważnie traktujemy to, co nam mówią. Wszyscy pracownicy szkoły są przeszkoleni w zakresie ochrony dzieci i ochrony, a dzieci są informowane o tym, z kim dorosłym mogą porozmawiać, jeśli mają jakiekolwiek obawy.

Procedury, których przestrzega The Grange, są rygorystyczne i zostały określone przez Radę Ochrony Dzieci w Oxfordshire i zgodnie z nią przyjęliśmy Politykę Ochrony – dla bezpieczeństwa wszystkich.

Grange posiada ustalenia, które jasno określają procesy i zasady dzielenia się informacjami z innymi organizacjami i praktykami, aby zapewnić, że chronimy i promujemy dobro dzieci i młodzieży.

Wyznaczeni funkcjonariusze ochrony Grange to:

Staff 17-18 - 34_edited.jpg

Beverley Boswell

Wyznaczony główny specjalista ds. ochrony/ochrony dzieci

JB1.jpg

Jude Barratt

Zastępca Wyznaczonego Funkcjonariusza ds. Ochrony / Ochrony Dziecka

1-755.jpg

Donna Duffy

Zastępca Wyznaczonego Funkcjonariusza ds. Ochrony / Ochrony Dziecka

Funkcjonariusz ds. dzieci i rodzin – wsparcie rodziny i dziecka

Useful Contacts for Safeguarding and Mental Health Concerns 21/22

 

 

 

MASH (Multi-Agency Safeguarding Hub): 0345 050 7666

 

 

NSPCC: Phone 0808 800 5000 or Email  help@nspcc.org.uk.

 

CAMHS (Children Adolescent Mental Health Service): Phone:01865 902 515

Email: OxonCAMHSSPA@oxfordhealth.nhs.uk Call 111 for the 24/7 Mental Health Helpline.

This service is available to people of all ages in Oxfordshire & Buckinghamshire.

 

CEOP (Child Exploitation and Online Protection): https://www.ceop.police.uk/safety-centre/

Child Line: 080011111

grange - 8.jpeg

Bezpieczeństwo dzieci w edukacji

Image by Timothy Eberly

Przeciwko znęcaniu się 

grange%20-%2014_edited.jpg

Oficer ds. dzieci i rodzin

Happy Girl

Wsparcie zdrowia psychicznego

Computers

Bezpieczeństwo elektroniczne i cyberprzemoc — zastraszanie 

bottom of page