top of page

Ofsted

„Droga Grange”, która zachęca do „dbania o wszystkich i wszystko”, jest prowadzona w całej szkole, tworząc wysoce opiekuńczą i wspierającą atmosferę, w której uczniowie dobrze się rozwijają. Jak powiedział jeden z uczniów: „To klej, który skleja nas wszystkich razem”.

Ofsted
Raport

Next steps for The Grange Ofsted 2017

Leaders and those responsible for governance should ensure that:

  • teachers provide more opportunities for pupils to write at length to further develop and apply their skills

  • staff provide a higher level of challenge when questioning pupils about their writing to develop their skills more rapidly.

bottom of page