top of page

Frekwencja

Dobra frekwencja w szkole jest najważniejszym czynnikiem zapewniającym młodym ludziom maksymalne szanse życiowe – frekwencja jest silnie powiązana z osiągnięciami edukacyjnymi. Promowanie pozytywnej frekwencji szkolnej jest obowiązkiem każdego.

 

Dobra frekwencja jest ważna, aby dzieci:

-     Wykorzystaj ich potencjał.

-     Rozwijaj pozytywne nastawienie do szkoły i utrzymuj dobre nawyki punktualności i frekwencji.

-     Postrzegać siebie jako ważną część szkolnej społeczności oraz cenić i szanować życie szkolne.

Szkoły uznają, że można to osiągnąć jedynie poprzez ścisłą współpracę z rodzicami.

 

Pytania do rozważenia:

  • Czy wiesz, jaka jest obecna frekwencja i/lub punktualność Twojego dziecka?

  • Czy wiesz, co oznacza ta liczba?

  • Czy rozmawiasz ze swoim dzieckiem o jego frekwencji?

  • Czy komunikujesz się z The Grange, gdy Twoje dziecko nie jest w szkole?

Prawnym obowiązkiem wszystkich rodziców/opiekunów jest zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka do szkoły. Zgodnie z prawem wszystkie dzieci objęte obowiązkiem szkolnym (5-17 lat) muszą uzyskać odpowiednią edukację w pełnym wymiarze godzin. Rodzice są odpowiedzialni za zapewnienie dzieciom regularnego uczęszczania do szkoły w stanie umożliwiającym naukę.

Dzieci powinny być w szkole przed 8.40, aw klasie zarejestrować się do 8.50. Rodzice powinni jak najszybciej skontaktować się ze szkołą, jeśli dziecko będzie nieobecne lub spóźnione z jakiegokolwiek powodu, np. z lekarzem, dentystą.  Musisz zgłosić nieobecność dziecka dzwoniąc do sekretariatu szkoły pod numer 01295 257861, przed godziną 9.00 rano, kiedy księgi są zamykane.

Rodzice mogą być zobowiązani do przedstawienia dowodów medycznych potwierdzających, że choroba ich dziecka wymagała ich nieobecności w szkole. czyli jakaś forma weryfikacji medycznej.

Frekwencja poniżej 90% jest uważana za słabą, a Twoje dziecko zostanie zakwalifikowane jako stale nieobecne.

 

Co oznacza 90%?

90% frekwencji = ½ dnia nieobecności każdego tygodnia. W ciągu jednego roku szkolnego to stracone 4 tygodnie nauki.

 

Liczy się też punktualność. Utracone minuty = przegapiona nauka = utracone możliwości.

Częste spóźnianie się do szkoły oznacza utratę nauki:

-     Spóźnienie się o 5 minut każdego dnia oznacza stratę 3 dni każdego roku

-     Spóźnienie się 15 minut każdego dnia to to samo, co nieobecność przez 2 tygodnie w roku

-     Przychodzenie 30 minut spóźnienia każdego dnia to to samo, co nieobecność przez 19 dni w roku

Niektóre strategie poprawy punktualności:

Codzienne czynności przed snem – pakowanie tornistra na następny dzień, wcześniejsze kładzenie się spać, ustawianie godziny wyłączenia telewizora, iPada/komputera i innych urządzeń.

Poranne rutyny – Wcześniejsze ustawienie budzika, brak telewizji do czasu wyjścia do szkoły, śniadanie przed wyjściem z domu.

Przychodzenie do klubu śniadaniowego na śniadanie o 8:00 każdego dnia (niewielki koszt)

 

Kluczowe wiadomości

Obecność i punktualność Twojego dziecka jest cały czas monitorowana. Uczniowie z niską frekwencją i punktualnością zostaną wyróżnieni i otrzymają dodatkowe wsparcie, aby to poprawić.

 

W The Grange School 97% lub więcej jest uważane za dobrą frekwencję. Wizyty należy rezerwować poza godzinami lekcyjnymi.

 

Wakacje NIEdozwolone w semestrze szkolnym i nie będą dozwolone.

 

Attendance-Poster-for-main-foyer-Final-1

Minimalny procent jaki oczekujemy to 97% frekwencji

Oznacza to, że brakuje nie więcej niż

5  dni w roku

attend.jpg

Frekwencja

Sprawy frekwencji

Świąteczny list ostrzegawczy wysłany 04/10/21

Świąteczny list ostrzegawczy wysłany 04/10/21

Holiday Warning Letter sent out 04/10/21

Nieobecność ucznia związana z Covid 19

Kodeks postępowania karnego

Ulotka dotycząca kary

bottom of page