top of page
20220203_132510.jpg

Rada Eko

Nasz szkolny Komitet Ekologiczny to wybrana grupa uczniów, którzy wykazali się pasją do aktywnego uczynienia szkoły The Grange bardziej przyjazną dla środowiska.
Komitet ds. Eko spotyka się regularnie w celu omówienia i podjęcia różnych projektów
dla dobra społeczności szkolnej.
  

Jako przedstawiciel Eco Council będziesz:

  • Bierz udział w regularnych spotkaniach

  • Podziel się poglądami i opiniami wszystkich dzieci w swojej klasie na temat sposobów poprawy bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju i zmniejszenia naszego śladu węglowego w społeczności szkolnej i na całym świecie.

  • Zbierz informacje od swojej klasy o klubach ekologicznych i projektach, które wykonują poza szkołą.

  • Promuj zdrowe, zielone środowisko.

  • Zachęcaj i motywuj członków klasy, aby stali się:

      Wyłącz monitory

      Monitory kompostu

      Monitory wody

      Zbieracze śmieci

      Monitory owoców (KS1)

      Monitory recyklingu

Ale także: popieraj projekty i grupy ekologiczne… świętuj sukcesy zgłoszonych konkursów ekologicznych… zgłaszaj się do nagród ogrodniczych… przejmuj odpowiedzialność dalej np. Obserwacja ptaków RSPB Big Garden, lokalne grupy dzikich zwierząt, Woodland Trust, zielona odznaka Blue Peter….

2021 - 2022 Komitet ds. Eko

Spelling.jpg
bottom of page