top of page

Sojusz Szkół Nauczania Oxfordshire

Szkoła Grange CP jest szkołą partnerską w ramach stowarzyszenia Oxfordshire Teaching Schools Alliance (OTSA). Szkoły pedagogiczne są częścią dążenia rządu do zapewnienia szkołom większej swobody i umożliwienia dyrektorom przejmowania coraz większej odpowiedzialności za zarządzanie systemem edukacji. Oxfordshire Teaching Schools Alliance to partnerstwo szkół Oxfordshire, Rady Hrabstwa Oxfordshire, Uniwersytetu Oksfordzkiego, Uniwersytetu w Reading, Uniwersytetu Oxford Brookes i innych znaczących organizacji edukacyjnych. Naszą wizją jest połączenie mocnych stron wszystkich OTSA  partnerzy mamy wyjątkową okazję do rozwijania zrównoważonej kultury aspiracji, współpracy i doskonałości prowadzącej do światowej klasy edukacji dla wszystkich młodych ludzi w Oxfordshire.  

 

The Oxfordshire Teaching Schools Alliance działa w następujących kluczowych obszarach; Wstępne szkolenie nauczycieli, badania i rozwój, wsparcie od szkoły do szkoły, doskonalenie zawodowe i rozwój przywództwa, planowanie sukcesji i zarządzanie talentami, specjalne potrzeby edukacyjne i niepełnosprawność, wprowadzanie NQT i sieci profesjonalnego uczenia się. Szkoły Partnerów Strategicznych ponoszą odpowiedzialność za realizację określonego obszaru pracy w co najmniej jednym kluczowym obszarze, w którym posiadają szczególną wiedzę specjalistyczną, podczas gdy szkoły partnerskie wnoszą wkład lub uczestniczą w co najmniej jednym z tych obszarów. 

bottom of page