top of page
Paper Heart
Uraia

Mradi wetu wa shule nzima wa Uraia 21/22 una mwelekeo wa pamoja wa jinsi ilivyo kuwa raia katika shule yetu na katika ulimwengu mpana. Njia ya Grange ni muhimu kwa mradi huu kama vile utambulisho wa mtu binafsi na mahali ulimwenguni.  Kupitia masomo yote ya mtaala wa kitaifa na Mfumo wa Miaka ya Mapema, kila kikundi cha mwaka kitachunguza vipengele tofauti:

 

Je, kuwa raia hai ni nini?

Masuala Yenye Utata katika Uraia - kuwashirikisha watoto katika kujadili na kuchunguza masuala ya mada na yenye utata ili waweze kufikiri kwa kina, kufanya maamuzi sahihi, kuhukumu upendeleo, kutambua na kuheshimu mitazamo tofauti na kuanza kutunga, kueleza na kutetea maoni na maadili yao yanayoendelea.

Haki za Watoto - Kuchunguza na kujifunza kuhusu Haki na Wajibu na kujua kuhusu Mkataba wa Umoja wa Mataifa wa Haki za Mtoto na jinsi watoto wanavyojifunza kuhusu haki zao ni muhimu kwa elimu ya uraia katika mazingira ya shule nzima.

Mikusanyiko ya kila wiki inasaidia mradi na kuibua maswali ya kuchunguza na kujibu katika nyakati za miduara na kupitia masomo ya PSHE, RE, RSE na SMSC na uzoefu mpana.

Hatua ya Msingi: Mimi na Jumuiya Yangu - Mradi huu unasaidia watoto kuzoea sheria na taratibu mpya za shule na kuwahimiza kupata marafiki wapya na kujisikia ujasiri katika darasa lao. Huwafundisha watoto kuhusu kusaidia, kuwa mkarimu na kuwa na wasiwasi nyumbani na shuleni. Mradi huu pia hufunza watoto jinsi walivyo wa kipekee na wa pekee, umuhimu wa urafiki na jinsi watu katika familia zao, shuleni na jamii ya karibu ni muhimu na wanaweza kuwasaidia.   

Mwaka wa 1 / 2: Sanduku la Kumbukumbu - Watoto hujifunza kuhusu mabadiliko ya wakati, familia na jamii. Mradi huu unakuza maarifa ya watoto na kuthamini historia ya mahali, kumbukumbu maalum, mila na tamaduni, na kukua.   

       

Mwaka wa 3/4: Waanzilishi wa Mjini  - Watoto huchunguza utamaduni na mazingira ya maisha ya jiji. Wanakuza ujuzi wao wa muundo wa majengo, sanaa ya mijini na upigaji picha, na kujifunza jinsi ya kuboresha mazingira ya mijini.  

 

Miaka 5 / 6: ID - Watoto huendeleza ujuzi wao wa uainishaji na urithi. Wanachunguza utambulisho wa binadamu, sifa za kijeni, tabia za familia na maadili na imani zao wenyewe.

Paper Heart

Makusanyiko

Paper Heart

Matunzio

bottom of page