top of page
Capoeira Music Instruments

Studiowanie muzyki ma wiele zalet. Dzieci w The Grange wykorzystują muzykę jako kreatywny i przyjemny sposób wyrażania siebie, rozwijania umiejętności kompozytorskich i wykonawczych oraz odkrywania bogactwa muzyki, którą ten świat ma do zaoferowania.

Badania wykazały, że zrozumienie muzyki może promować rozwój umysłowy i poczucie własnej wartości. Wiąże się to również z pomaganiem uczniom w zrozumieniu matematyki.  

Muzyka w The Grange to samodzielny przedmiot, który obejmuje kluczowe elementy naszych projektów przez cały rok, utrzymując nasz wspólny wątek w całej szkole. Jesteśmy szkołą muzyczną Charanga, podstawowym programem muzycznym, który obejmuje cały program nauczania, aby rozwijać trzy powiązane ze sobą wątki: słuchanie i odpowiadanie; Komponowanie i wykonywanie. W The Grange nasz program nauczania muzyki umożliwia dzieciom grę na instrumentach w klasie z coraz większą dokładnością, płynnością, kontrolą i ekspresją; śpiewać solo i w zespole; improwizować i komponować; zwiększyć swój kapitał kulturowy poprzez słuchanie i ocenianie wysokiej jakości muzyki na żywo i nagrań z różnych tradycji; rozwijać zrozumienie historii muzyki.

Oferujemy również możliwości pozalekcyjnego zaangażowania w muzykę. Obejmuje to lekcje gry na instrumencie w szkole, przedstawienia jasełkowe, występy żniwne, występy bożonarodzeniowe i chór.

bottom of page